Inpro, spol. s.r.o.ŠTRKY, PIESKY, KAMEŇ

Vitajte na stránke štrky, piesky, kameň Inpro, spol. s.r.o. Našou hlavnou prioritou
je ťažba a spracovanie kameniva pre rôzne stavebné účely.

Pozrieť produkty

Inpro, spol. s.r.o.ŠTRKY, PIESKY, KAMEŇ

Vitajte na stránke štrky, piesky, kameň Inpro, spol. s.r.o. Našou hlavnou prioritou
je ťažba a spracovanie kameniva pre rôzne stavebné účely.

Pozrieť produkty

O spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla v roku 1991. Zameranie spoločnosti spočívali v technicko- poradenskej a informačno sprostredkovateľskej činnosti v oblasti zdvíhacích zariadení. Zabezpečovanie školenia obslúh stavebných mechanizmov. Revízie, montáž, opravy a servis zdvíhacích a hydraulickych zariadení.

Od roku 2018 Vám ponúkame dovoz a odvoz sypkých materiálov, štrkopieskov, rôzne frakcie drvených kamenív. Autodopravu s hydraulickou rukou, dovoz kontajnerov, výkopové zemné prace s minibágrom, pretlaky pod komunikáciou.

Tešime sa na našu spolupracu.

Produkty

Štrk
Frakcia Objemová hmotnosť 1m3/t Vhodný na:
0-4 1,65 Vhodný na potery hál a tenkostenné betóny, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%, vhodný aj na podlahové kúrenie
0-22 1,70 - 1,85 Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov,pilierov,taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5
Drvené kamenivo
Frakcia Objemová hmotnosť 1m3/t Vhodný na:
0-4 1,65 Pod zámkovú dlažbu, škrabané omietky a špeciálne betóny
4-8, 8-16 1,61 Pod zámkovú dlažbu, betóny nižších tried namiesto štrkopiesku, dočasná tvorba príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betonu alebo zámkovej dlažby
16-32 1,55 Podsypový kameň na spevnenie stav. plôch, ciest a chodníkov
32-63, 63-150 1,49 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov
0-32, 0-63, 0-150 1,59 - 2,00 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii.
Zemina
Frakcia Objemová hmotnosť 1m3/t Vhodný na:
Zemina hnedá - ornica 1,38 Zemina na zásypy a násypy
Piesok
Frakcia Objemová hmotnosť 1m3/t Vhodný na:
0-1 kopaný žltý 1,45 Murovanie, pucovanie, kožovanie, spevnenie plôch

Stavebná mechanizácia

MAN nad 3,5t

MULTICARA do 3,5t

KOMATSU

Renault midliner 180 nad 3,5 t.

Renault Magnum 440

Stavebné stroje

Minibager CASE CX 22B
- Lyžice 30/40/60 cm
- Búracie kladivo
- Svahovacia lyžica na úpravu terénu

Žaby
- Jednosmerná 90kg
- Obojsmerná 280kg
- Skákacia noha

Cenník

Kompletný cenník štrkopieskov, požičanie stavebných strojov a mechánizácie vám poskytneme na vyžiadanie.

+421 940 600 870
info@strky-piesky.sk

Kontakt

Inpro, spol. s.r.o.
Mgr. Katarína Senecká
+421 940 600 870
info@strky-piesky.sk